Arnold Neumann

1895–1979

Arnold Neumann

Finska Ångfartygs Aktiebolag (FÅA, myöh. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö ja EFFOA) palkkasi mainosjohtaja ja taiteilija Arnold Neumannin vuonna 1919. Oltuaan muutaman vuoden matkustajaosaston assistenttina hänestä tuli yhtiön matkustajatoimiston ja mainososaston johtaja. Vuonna 1953 hänet nimitettiin yhtiön prokuristiksi ja vuodesta 1963 lähtien hän toimi yhteisliikenne varustamoiden tytäryhtiön, Båtcentralenin, toimitusjohtajana.

Arnold Neumann oli suomalaisen turismielinkeinon kantavia voimia. Hänen avoimuutensa ja kielitaitonsa olivat hyödyksi kontaktien luomisessa ulkomaisiin matkailuja turistijärjestöihin. Neumann toimi asiantuntijana useissa kansainvälisissä turistikongresseissa. Hän oli myös arvostettu mainoskirjoittaja.

Yksi Neumannin suurista intohimoista oli melonta, ja hänen kirjoittamiaan ja kuvittamiaan esitevihkosia ja käsikirjoja on kiittäminen siitä, että ”vesireittejämme alkoivat kansoittaa ulkomaiset kanotistit”, kuten kirjoitettiin hänen 50-vuotispäivänään vuonna 1945.

Lue Come to Finland -kirjan sähköinen versio ja tutustu yli 200 klassiseen suomalaiseen matkailujulisteeseen ja taitelijoihin niiden takana. Kirja on saatavana englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Hetken julisteiden ja tarinoiden parissa vietettyäsi haluatkin todennäköisesti tilata näyttävästä kirjastamme oman kappaleesi.

OSTA! LUE!