Alf Danning

1893-1953

Alf Danning

Grafikern och konstnären Alf Danning föddes i Köpenhamn men kom som barn till Finland och växte upp i Tavastland. Efter avslutad skolgång i Tavastehus svenska samskola blev Danning antagen som elev vid stamapoteket i Tavastehus. År 1913 flyttade han till Helsingfors och avlade farmaceutexamen 1915.

Vid sidan av sitt apotekararbete studerade Alf Danning vid Finska konstföreningens ritskola under professor Eero Järnefelts ledning. År 1927 lämnade han apotekarbanan och hade då redan hunnit hålla  tre egna utställningar i Helsingfors. Alf Danning jobbade 1924–1927 både som apotekare och som grafikerpå reklambyrån Uuden Suomen Reklaamitoimisto. På reklambyrån var hans kolleger bland andra Aukusti Tuhka, Toivo Fahlenius och Eino Rapp. Under den här perioden hann Danning också med två studieresor till Italien.

År 1934 arbetade Alf Danning på reklambyrån Suomen Ilmoituskeskus–Finlands Annonscentral (senare Ilmo). Han började vid den tiden bli känd som en skicklig bokillustratör och till exempel förlagen Bildkonst, Holger Schildt, Werner Söderström och K.G. Gummerus anlitade honom. Han slutade som illustratör på Yhtyneet Kuvalehdet.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!