Arnold Neumann

1895–1979

Arnold Neumann

Reklamchefen och konstnären Arnold Neumann anställdes 1919 av Finska Ångfartygs Aktiebolag. Efter några år som assistent på passageraravdelningen blev han 1921 chef för bolagets passagerarexpedition och reklamavdelning. År 1953 utsågs han till prokurist i bolaget och från 1963 var han även verkställande direktör för de samseglande rederiernas dotterbolag Båtcentralen.

Arnold Neumann var en av de drivande krafterna i den finländska turistnäringen. Hans öppna personlighet och språkkunskaper kom till nytta i skapandet av kontakter med utländska reseoch turistorganisationer. Neumann var en flitigt anlitad expert på flera internationella turistkongresser. Han var också en uppskattad reklamskribent.

Paddling var Arnold Neumanns stora passion och tack vare hans broschyrer och handböcker, som han själv illustrerade och skrev, ”började våra vattendrag befolkas av utländska kanotister”, som det hette i hyllningsorden på hans femtioårsdag år 1945.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!