Eric Vasström

1887–1958

Eric Vasström

Konstnären Eric Vasström studerade redan under sin skolgång teckning på kvällarna. Efter studentexamen 1907 inledde Vasström sina konststudier vid Konstföreningens ritskola och 1908 avlade han teckningslärarexamen. Samma år deltog Vasström första gången i en utställning. Efter studier i St. Petersburg, Berlin och i Skandinavien anställdes han 1917 som teckningslärare vid Svenska lyceet i Helsingfors.

Vid sidan av lärarjobbet tecknade Eric Vasström för dagstidningarna Dagens Tidning, Uusi Suomi och Helsingin Sanomat. Åren 1917-1924 gav han ut sin egen skämttidning Hovnarren.

Vasström utvecklades till en skicklig akvarellist och tog främst sina motiv från Helsingfors. Han var en känd profil på Salutorget där nyfikna brukade samlas runt hans staffli. Det sägs att publikskaran en gång blev så stor att en polisman ryckte in. Åskådarna fick ställa sig i en prydlig kö.Eric Vasström var en av förgrundsgestalterna inom finländsk scouting. Han var kårchef för Riddargossarna och 1929–1939 ledde han Finlands svenska scoutförbund.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!