Harry Hudson Rodmell

1896–1984

Harry Hudson Rodmell

Den brittiske konstnären Harry Hudson Rodmell studerade vid School of Arts i sin hemstad Hull. Under första världskriget arbetade han som tecknare och litograf vid Royal Engineers.

Efter kriget kunde Harry Rodmell avsluta sina studier. När han började förvärvsarbeta  intresserade han sig för affischkonsten vilket gav honom flera uppdrag av olika rederier. I England ordnades flera utställningar med hans verk, bland annat på Royal Academy. Rodmell var stiftande medlem i Society of Marine Arts.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!