posters(a)cometofinland.fi

 come_to_finland

+ 358 44 2793379

Come to Finland
Publishing Ab Oy
Höyläämötie 3A Hyvlerivägen
FI-00380 Helsinki / Helsingfors

FINLAND

 

© Come to Finland
Publishing Ab Oy 2019

Om företaget

Come to Finland Publishing Ab Oy
FO-nr: 2045859-6

Bolagets hemort är Helsingfors.
Magnus Londen är majoritetsägare.

Övriga ägare är:
Katarina Tallqvist
Niklas Tallqvist

Mindre ägare är:
Joakim Enegren
Stig-Olof Londen
samt de anställda vid företaget.

I styrelsen sitter:
Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Joakim Enegren
Magnus Londen (ordförande)
Katarina Tallqvist
Niklas Tallqvist

Come to Sweden Publishing Ab är ett separat aktiebolag registrerat i Sverige med Magnus Londen som majoritetsägare.