posters(a)cometofinland.fi

 come_to_finland

+ 358 44 2793379

Come to Finland
Publishing Ab Oy
Höyläämötie 3A Hyvlerivägen
FI-00380 Helsinki / Helsingfors

FINLAND

 

© Come to Finland
Publishing Ab Oy 2019
Du kan också få bilder av affischerna genom att e-posta oss.
 
Nationalmuseets pressmeddelande 24.01.2017:

Finland som öppet och glamouröst!

Come to Finland-utställningen är en resa genom Finland-varumärkets historia

Utställningen Come to Finland - Lockropen från paradiset som öppnar den 17 februari i Nationalmuseet berättar om hur Finland marknadsfördes internationellt före och efter självständigheten. Reseaffischer och sloganer skapade en bild av ett paradis, där man både hade möjligheten att uppleva den orörda naturens förtrollning och dessutom fick bekanta sig med Finlands progressiva, internationella och öppna samhälle.

För decennier sedan fungerade reseaffischerna som en tidig form av internet, och det var genom dem som man kunde sprida sitt meddelande runtom världen. Äventyrslystna europeer och amerikaner lockades med hjälp av vackra bilder och lockande sloganer att besöka det oerhört avlägsna Finland för att uppleva något nytt.

Samtidigt får vi stifta bekantskap med några kända och ett flertal mindre kända affischkonstnärer genom att deras insats för att rita in drömdestinationen Finland på världskartan lyfts upp. Nationalmuseet har dessutom tagit fram reserelaterat material och souvenirer. Kanske de ger oss en känsla av händelser eller platser, som vi någon gång hört om eller som vi någon gång besökt?

Vid utställningen visas ungefär 100 vintage-affischer, alla i sina autentiska originaltryck. Därtill ställs affischer ut som moderna grafiker och konstnärer skapat för denna utställning – bilder som reflekterar deras syn på och upplevelse av dagens Finland. Till helheten hör dessutom en affischtävling riktad till allmänheten, vars fem vinnare också ställs ut i utställningen.

Come to Finland-utställningen öppnar för Nationalmuseets del det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Under årets gång kommer museets utställningar att ha som tema att granska finländskhet och Finlands historia ur nya och överraskande synvinklar.

Utställningens presskonferens hålls den 16 februari 2017 kl 9.00 i Nationalmuseets Ateljé.

Mer information:

marknadsdirektör Jonna Heliskoski, jonna.heliskoski@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6342

utställningsamanuens Aino-Maija Kaila, aino-maija.kaila@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6362

poster hunter Magnus Londen, Come to Finland Publishing, magnus.londen@cometofinland.fi, tfn 044 378 8448

Come to Finland

Lockropen från paradiset!

Öppen 17.2 - 28.5.2017, tis-sön kl 11-18.

Biljetter 10 / 7 €, gratis inträde för personer under 18 år.