Tekniska specifikationer

Utställningen består av originalaffischer från slutet av 1800-talet till nutid. Utställningen som berättar Finlands historia via inramade reseaffischer och insiktsfulla infotavlor (med text) kan anpassas enligt utrymme.

Antal tavlor: Utställningen består av ca 100 inramade posters, men kan förstås anpassas enligt utrymmet.

Medelstorlek per tavla: 840 x 1400 mm. Utställning inkluderar även en grupp tavlor i varierande storlek där minsta är 492 mm x 730 mm och största är 790 mm x 1200 mm

Infotavlor, antal: minimi 16, maximi 30

Infotavlor, storlek: 630 x 1270 mm

Inramningsmaterial: Majoriteten av tavlorna HDF-skiva, faner och plexi. En grupp tavlor är även inramade med metallram samt glas och en del med träram och glas.

Infotavlor, material: Faner

Utställningens språk: Finska, svenska, engelska, ryska som handout. Texttavlorna finns även på tyska-engelska. Andra språk tillgängliga enligt överenskommelse.

Total väggyta som krävs: Minimikrav för väggyta ca 70 meter.

Rekvisita: Come to Finland samarbetar gärna med museet och lyfter i utställningen fram tidsenlig rekvisita från museets samlingar. 

Transportlådor: Levereras i sju stora och robusta transportlådor.

Övrigt: Till utställningen hör även en dokumentärfilm bestående av resefilmer från Nationella audiovisuella institutets och Yles arkiv.

Tid för bygge av utställningen: 5–10 dagar.

För utställningen debiteras 7 000-10 000 €, beroende på omfattning och överenskommelse. Utställaren ombesörjer följande:

 • montering av utställningen i handledning av Come to Finland utsänd person 
 • belysning av utställningen
 • lagerutrymme för transportlådor och diverse skyddsmaterial under utställningstiden
 • försäkring av utställningen under den tid den befinner sig i utställarens utrymmen
 • (försäkringsvärde: 500-3000 euro / affisch). Totala försäkringsvärdet är ca 140 000 €.
 • marknadsföring, inbjudningar till vernissage, traktering på vernissage etc.
 • postning av vernissageinbjudan 
 • vernissage, praktiska arrangemang
 • ständig övervakning av utställningen 
 • guidning av besökare i utställningen 
 • insamling av pressomnämnanden 
 • nedmontering och inpackning av utställningen enligt anvisningar
 • kostnad för transport av utställningen från föregående eller till följande mottagare 
 • utrymme och ombesörjning av en shop där Come to Finlands produkter (affischer, postkort, böcker etc.) säljs. Försäljningskommission utbetalas till museet.

Come to Finland ombesörjer: 

 • transport till utställningsplatsen i samarbete med den föregående utställaren
 • transportförsäkringar
 • person på plats för handledning under montering av utställningen
 • anvisningar för nedmontering av utställningen
 • presstexter och -bilder eventuella videon
 • grafisk layout för all marknadsföring

Kontakta producenten Magnus Londen, magnus.londen(a)cometofinland.fi för mera information.

Bannerfoto: ”Haldin & Roses buss ombord på kabelfärjan vid Hellnässund (Vörå)”, 1950-1965, Svenska litteratursällskapet, CC-licens.