Villkor: Betalningsförmedlare, registerutdrag & leverans

Betalningsförmedlare

Paytrail

Betalningsförmedlingstjänsten utförs av och som leverantör står Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Vid betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och det är även Paytrail som förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

Leveransvillkor

Come to Finland använder finska Posten och GLS/Schenker (de flesta andra länderna i Europa) för leveranserna. För leveranser utanför EU/EES använder vi finska Posten. Beställningar skickas normalt från oss inom 1-2 vardagar efter mottagen beställning. Vidare tillkommer sedan leverantörens leveranstid, som vi tyvärr inte kan påverka.

Kunden får ett bekräftelsemejl både då beställningen är gjord och då paketet åkt iväg från oss. I det senare mejlet finns en försändelsekod för uppföljning av leveransen.

För att garantera leveransen behöver vi kundens korrekta postadress, telefonnummer och e-postadress. Come to Finland tar inte ansvar för leveranser till bristfälliga eller felaktiga adresser.

Notera att kunden själv ansvarar för alla eventuella skatter i mottagarlandet samt tullavgifter.

Då en kund beställer en affisch och en annan produkt (till exempel en bok) samtidigt, är det möjligt att leveransen skickas som två separata paket, av praktiska skäl.

Behandling av kunduppgifter och registerutdrag för Come to Finland Publishing Ab Oy:s webbbutik:

Come to Finland följer självklart GDPR.

Vi tar sekretessfrågor på stort allvar. Vi ger aldrig vidare våra kundregister, delvis eller helt, till tredje part.

Upprätthållare

Come to Finland Publishing Ab Oy

FO-nr FI2045859-6

Postadress

Come to Finland Publishing Ab Oy
c/o Claytime
Koroisvägen 4 C 803 T
00280 Helsingfors
Fnland

tfn +358-44-7448088

Registeransvarig

Magnus Londen

Namnet på registren

 1. Come to Finlands kundregister
 2. Come to Finlands kampanjregister

Syfte

 1. Come to Finlands kundregister:

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med ett köp används för orderhantering, fakturering, inkasso, information, marknadsföring, bokföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt och för att vi ska kunna efterfölja god bokföringssed. Då en beställning görs bekräftar du som kund att detta är ok för dig, vi kan dock inte genomföra köpet utan detta godkännande eftersom vi behöver informationen t.ex. för att kunna genomföra leveransen.

Innehåll

 • Kundens namn
 • Adress
 • Tfn-nr
 • Postadress
 • Beställd vara
 • Antal beställda produkter
 • Betalningssätt
 • Leveransadress
 • Beställningens status
 • Kakor
 • IP-adressen (WordPress samlar automatiskt in detta för alla ordrar)

Kakor

Vi använder kakor vid inloggning för att möjliggöra identifiering av kunden.

Våra källor

De uppgifter kunden själv fyller i då beställningen görs + wordpress automatiska funktioner (se ovan).

Registrets lagringstid: 6 år

2. Come to Finlands kampanjregister

Detta register är separat från ovanstående. När du gör ett köp har du nämligen också möjlighet att kruxa i en separat ruta som bekräftar att du som kund vill få erbjudanden och information från Come to Finland. Vi samlar endast namn + e-postadresser. Lagringstiden för kampanjregistret är inte begränsat.

Överlämning av uppgifter

Vi ger inte över uppgifterna till tredje part. Vi garanterar att ingen annan än vi använder uppgifterna för information eller marknadsföring. Vi säljer aldrig e-postadresser och annan kundinformation. Vid misstanke om brott kan Come to Finland Publishing Ab Oy dock lämna uppgifter till myndigheter, enligt föreskriven lag.

Principer för skyddande av registren

Vårt kundregister behandlas konfidentiellt. Registren finns inte i pappersformat. Registren är inte sparade i molnet.

Endast personer som behöver registret i sin tjänsteutövning har tillgång till registret. Vi är bundna av sekretesslagstiftning och har tystnadsplikt. Vi uppger inte vem som handlar hos oss till tredje part.

Alla anställda på Come to Finland, liksom eventuella konsulter, har fått undervisning i principerna bakom GDPR. Samtliga har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig vid att efterfölja GDPR.

Come to Finland har säkerställt att våra registerbiträden (såsom t.ex. webb-providern) efterföljer GDPR.

Granskningsrättighet

En kund har enligt lagen rätt att granska uppgifter om honom/henne som finns i våra register. Kunden har också rätt att bli borttagen från registren, helt eller delvis.

En begäran om detta ska skickas skriftligen till:

Come to Finland Publishing Ab Oy / Magnus Londen
c/o Claytime
Koroisvägen 4 C 803 T
00280 Helsingfors
Fnland

Come to Finland svarar skriftligen på förfrågan genom ett rekommenderat brev till kunden inom två måndader efter att vi fått anhållan.

Om lagen så tillåter kan vi också svara på förfrågningar per e-post. Skicka din begäran till posters (at) cometofinland.fi.

Vi önskar dig tryggt shoppande!

Magnus Londen, affischjägare