Våra värderingar

Våra värderingar

Come to Finland tillverkar och säljer design- och inredningsprodukter samt bruksföremål som baserar sig på autentiska finländska reseaffischer.

Våra ledord är:

GLÄDJE

PASSION

RESPEKT

Våra produkter ska väcka och sprida glädje hos våra kunder – känslan av att den här produkten har glimten i ögat i sig. När vi utvecklar, producerar och säljer CTF-produkter känner vi med andra ord stolthet och glädje över att just vi har möjligheten att göra affischerna kända i nya format.

Hela företagsidén började med en enkel idé som förvandlades till en passion. Det är samma passion som driver oss idag: kärleken till konstverken, kärleken till resandet. I varje produkt ska vi förmedla den personliga passion vi känner till arvet vi förvaltar och att till att just vi bearbetar det historiska materialet innovativt och modernt.

Vi behandlar alltid konstverken, konstnärerna och det historiska arvet med respekt. Vi ska alltid föreställa oss: vad hade konstnären XX tänkt om denna nya produkt? Vi fuskar därför aldrig, utan hela kedjan från planering till produktion till försäljning till distribution ska genomsyras av respekt för vårt material i kombination med personlig kundservice.

Vi känner dessutom stolthet över vårt entreprenörskap. Vi försöker göra just det som efterlyses gällande kreativitet och innovativitet i dagens Finland. Vi vidareförädlar ett existerande kulturarv till kommersiellt livskraftiga produkter. Vi har idéer och vi representerar nytänkande.

Vi producerar i Finland och ger arbetstillfällen här. I produktionen har miljöaspekter hög rangordning, och vi håller stenhårt fast vid produkt- och etisk kvalitet.

Vårt löfte

Vi tillverkar ingenting utan att upphovsrätten är säkerställd.

Vi tillverkar i Finland, så långt det bara är möjligt.

Vi känner alltid till producenterna och besöker dem personligen.

Vi är snabba och effektiva i vår distribution.

Vi lyfter alltid fram berättelsen, det unika i vårt varumärke.

Vi är stolta över vad vi gör och det ska synas i varje fas.

Vår kundservice är personlig, snabb och vänlig.

Om företaget

Come to Finland Publishing Ab Oy

FO-nr: 2045859-6

Bolagets hemort är Helsingfors.

Magnus Londen är majoritetsägare.

Övriga ägare är:

Katarina Tallqvist
Niklas Tallqvist

Mindre delägare är:
Joakim Enegren
Stig-Olof Londen

I styrelsen sitter:

Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Joakim Enegren
Magnus Londen (ordförande)
Ant Simons

Come to Sweden Publishing Ab är ett separat aktiebolag registrerat i Sverige med Magnus Londen som majoritetsägare.