Utställningsturnén

Vi arbetar för närvarande (2021) med en helt ny utställning som går under namnet ”Come to Norden”. Det här är ett stort och unikt forsknings- och affiischprojekt, utställningen öppnar år 2022. Mera information följer!

Nedan listas turnén för vår nuvarande utställning, Come to Finland:

2021-22

6.5.2021 – 17.4.2022: Hangö museum.

2018

26.1 – medlet av april: Druckkunst Museum, Leipzig, Tyskland.

30.11.2018-24.2.2019: Kemi konstmuseum

2017 (-2018)

9.11.2016–13.1.2017
Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22, Björneborg

16.2–28.5.2017
Nationalmuseet, Helsingfors

17.9.2017–14.1.2018
Kieler Stadtmuseum, Kiel, Tyskland

3.12.2017 – 29.4.2018
Finlands sjöhistoriska museum, Kotka

2016

23.1–24.3.2016
Etelä-Karjalan taidemuseo, Villmanstrand

1.6–27.7.2016
Tobaksmagasinet, Jakobstad

19.8–30.10.2016
Lapin maakuntamuseo, Arktikum, Rovaniemi

9.11.2016–13.1.2017
Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22, Björneborg

 

Bannerfoto: Bernhard Åström, Svenska litteratursällskapet i Finland. CC-licens.