Adolf Bock

1890–1968

Adolf Bock

Den tyske konstnären Adolf Bock anses höra till de främsta europeiska marinmålarna. Tack vare sin gedigna kunskap om fartyg väckte han stor uppmärksamhet både inom sjöfartsoch konstnärskretsar. Som marinsoldat i tyska flottan hade Bock fått öga för alla väsentliga detaljer. I hans nekrolog kan vi läsa:

”Professor Bock skydde inte några svårigheter då det gällde att få grundlig kännedom om de förhållanden han önskade återge: skepp under segel, i storm, i stiltje, i tjocka, i sol. Han var grundligt inkommen i segelfartygens detaljrika riggar och funktioner. Han seglade med och lärde sig återge såväl havet som skeppen naturtroget och tillika med e air av den romantik som var de stora segelfartygen egen.” (Finsk Sjöfart 1968)

Adolf Bock producerade också en stor mängd postkort. I Finland utgavs de flesta av hans postkort mellan åren 1932 och 1936 av Tilgmanns förlag Bildkonst men de utgavs också utomlands.

Bock anlitades flitigt som illustratör i tyska, svenska och finska tidskrifter och bokverk. Bland annat publicerade Suomen Kuvalehti år 1926 hans målningar från jungfrufärden med isbrytaren Jääkarhu.Som medlem av Verein Berliner Künstler tilldelades Bock professors titel 1944.

Vi beklagar! Vi har tyvärr inga produkter baserade på affischer skapta av den här konstnären.
Men berätta gärna för oss om ditt intresse!

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!