Aukusti Tuhka

1895–1973

Aukusti Tuhka

Konstnären Aukusti Tuhka (-1919 August Tuhkanen) kan anses vara den finländska konstgrafikens grand old man. Tuhka gjorde sin konstnärliga debut redan 1912 i Viborg. Åren 1910–1915 arbetade han som litografilärling vid Wiborgs Bok& Stentryckeri.

Tuhka är i dag ihågkommen som en av Finlands främsta lärare inom grafisk konst, och hans egen produktion är både bred och imponerande. Under åren hann Aukusti Tuhka fördjupa sig i både konstoch bruksgrafik. Bland annat illustrerade han naturvetenskapliga verk och skapade undervisningsplanscher för skolor.

På 1920och 1930-talet studerade Tuhka under flera repriser konstgrafik i Leipzig där han också avlade sin lärarexamen. Hans höga ambitioner gjorde honom till en banbrytare inom finländsk konstgrafik. Tuhka behärskade tekniken till fullo och kunde med sina pedagogiska insikter förmedla kunskapen vidare.

Aukusti Tuhka undervisade både vid Finlands Konstakademi och Konstindustriella läroverket. År 1958 grundade han privatskolan Tuhkan Taidegrafiikan Kurssiateljee på Nervandersgatan i Helsingfors. En viktig orsak till skolans tillkomst var Tuhkas ambition att föra vidare det grafiska hantverket till yngre konstnärer. Han drevs av oron att de gamla traditionerna inom konstgrafiken skulle dö ut.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!