Axel Bernhard Rossman (aka Roosman)

1899–1974

Axel Bernhard Rossman (aka Roosman)

Den estniske grafikern Axel Rossman studerade litografi i Riga och fortsatte sina studier 1914–1918 i S:t Petersburg där han också jobbade som reklamgrafiker.

Under det estniska frihetskriget tjänstgjorde Rossman som kartograf och studerade 1922 vid Tallinns konstindustriella institut. Hans tidiga produktion består av affischer och andra grafiska arbeten. Under kriget flydde Rossman till Tyskland och vidare till Sverige. År 1966 flyttade han till Toronto.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!