Ingrid Bade

1908–1989

Ingrid Bade

Den svenska grafikern och konstnären Ingrid Bade (född Hagström) studerade vid Tekniska skolan i Stockholm och utexaminerades 1931 som reklamgrafiker. Under studietiden träffade hon den finländske konstnären Edmund Bade som deltog i ett studiebesök med en grupp från Ateneum. Tycke uppstod och de två gifte sig 1931. Samma år flyttade paret till Helsingfors och Ingrid Bade fick jobb på förlaget Holger Schildt. År 1932 flyttade hon över till Tilgmann och jobbade där som reklamgrafiker.

Vid sidan av sitt arbete på Tilgmann hann Ingrid Bade också arbeta med kostymdesign för Finska operan (senare Finlands nationalopera), något som hon fick lysande recensioner för.När Orfeus i underjorden uppfördes prisades hennes arbete av konstnären Sigrid Schauman i en recension i Nya Pressen:

”Fru Bades debut på Finska operan kan icke endast betecknas som lovande utan som en god prestation […] Det är med glädje man konstaterar, att vi numera äga en ny kraft att tillgå inom teaterdekorationskonsten”. I recensionen nämns några karakteristiska drag som också passar utmärkt för att beskriva Ingrid Bades affischkonst: ”Fru Bade förmår uttrycka sig tydligt och smidigt med diskreta medel […] Dessutom observerar man att stilkänslan är synnerligen väl utvecklad och att färgfantasin är rik.”

Ingrid Bade skapade också 40–50 olika postkort, de flesta med påsken som motiv.År 1945 flyttade Ingrid Bade med sin man hem till Sverige och hennes affischer föll i glömska, vilket är extra synd eftersom hon är en av ytterst få kvinnliga vintage-affischkonstnärer. I Sverige fick familjelivet företräde men Ingrid Bade hann också i viss utsträckning måla och arbeta med skulpturer.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!