Oscar Furuhjelm

1880-1963

Oscar Furuhjelm

Konstnären och förlagschefen Oscar Furuhjelm var en av förgrundsgestalterna inom Finlands tidiga reklamvärld. Redan 1910 grundade han tillsammans med reklamtecknaren Heino Aspelin och arkitekten Gösta Kulvik reklamstudion Finska konstnärliga reklambyrån som dock bara levde ett år.

Furuhjelm fortsatte skapa annonser och på 1920-talet var han konstnärlig chef på tryckeriet Öflund & Pettersson där han till exempel planerade varuhuset Stockmanns annonser.

År 1928 blev Oscar Furuhjelm chef för Tilgmanns förlag Bildkonst. Han stannade hos Tilgmann till 1952 då han gick i pension.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!