Aarne Nopsanen

1907–1990

Aarne Nopsanen

Konstnären och reklamgrafikern Aarne Nopsanen studerade vid Viborgs konstvänners ritskola 1924–1925. Studierna fortsatte i Helsingfors vid Finska konstföreningens ritskola 1928–1930 och 1931 reste han för ett år till Paris där han studerade vid Académie Colarossi.

Vid sidan av sitt arbete med reklamgrafik deltog Nopsanen aktivt i flera konstutställningar både i Finland och utomlands. Han var dessutom en uppskattad porträttmålare. Från och med 1930-talet tecknade Aarne Nopsanen också serier, bland annat Antti Puuhaara-serien som skrevs av Raul Roine.

Sitt arbete inom reklamvärlden inledde Aarne Nopsanen redan under studietiden på reklambyrån Suomen Ilmoituskeskus (senare Ilmo). År 1933 anställdes han av Erva-Latvala. Där stannade han i fem år men hösten 1938 sade han upp sig. Han hade kommit till insikten att han förtjänade bättre som fri grafiker. 

Aarne Nopsanen stred under vinterkriget vid fronten. Efter kriget drabbades han av depression vilket bland annat resulterade i att han brände 41 av sina målningar som han var missnöjd med.När fortsättningskriget bröt ut anslöt sig Nopsanen, i likhet med många andra reklammän, till försvarsmaktens propagandakompanier. Han var fronttecknare och gjorde bland annat en serie med 100 utmärkta teckningar från Viborg. Efter kriget var det meningen att Viborgteckningarna skulle publiceras i bokform. Men i sista stund förbjöd försvarsmakten utgivningen. Teckningarna fick vänta i 40 år innan de 1986 gavs ut som bok.

Under krigsåren tecknade Aarne Nopsanen också ett stort antal postkort, bland annat med Fältväbel Ryhmy, en populär romanfigur som Nopsanens vän Armas J. Pulla var författare till.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!