Ben Blessum

1877-1954

Ben Blessum

Ben Blessum föddes i Norge och familjen emigrerade till USA 1888 då Ben var elva år.
Han utbildade sig på Konsthögskolan i Chicago (Art Institute of Chicago) och arbetade samtidigt som illustratör på tidningen Chicago Tribune.

Under första världskriget tjänstgjorde han som representant för Amerikanska informationsministeriet (American Com-mittee on Public Information) i Norge och hade samma tjänst vid Amerikanska krigsministeriet (United States War Department).

Blessum hade hela sitt liv nära kontakt med Norge och var aktiv i ”Chicago Norske Klub” och var 1923–1936 representant för Norges Statsbaner i New York. Han var även sekreterare i Norska nationsförbundet i Chicago i över 50 år. Blessum är mest känd för sina mål ningar av det norska landskapet.

För sina insatser för Norge mottog han kunglig medalj, Sankt Olavs orden: första graden, av kung Haakon VII.

Ben Blessum drog sig tillbaka 1936 och byggde ett hus i utkanten av Chicago.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!