Helge Mether-Borgström

1913–1996

Helge Mether-Borgström

Reklamgrafikern Helge Mether-Borgström utexaminerades från Centralskolan för konstflit 1935. Efter det arbetade han som reklamtecknare för SOK och blev sedan ateljéchef för Yhteismainos. Åren 1957–1963 var han anställd på Tauchers reklambyrå.

År 1948 gjorde Helge Mether-Borgström sin första av många studieresor utomlands. År 1954  skapade han den välkända logon för sin goda vän Armi Ratias nystartade företag Marimekko. Under 1960-talet undervisade Mether-Borgström vid grafikerlinjen på Konstindustriella läroverket.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!