Ingrid Ruin

1881–1956

Ingrid Ruin

Konstnären Ingrid Ruin inleddde sin konstnärliga bana 1897 i Ateneum där Finska konstföreningens ritskola arrangerade en förberedande klass. Redan 1901 reste Ingrid Ruin till Köpenhamn för att i två år studera vid Kungliga konstakademien.

Efter det blev hon privatelev hos den svenske konstnären Anders Zorn. Den perioden kom att påverka hela hennes liv. Kritiker och journalister jämförde hennes arbeten med Anders Zorns, tyvärr ofta i nedsättande ton.

Ett återkommande motiv i Ingrid Ruins konst är kvinnor i skärgården, naturligt nog eftersom familjen Ruins sommarställe finns i Ingå skärgård. Två av Ingrid Ruins tavlor användes senare i reklam för rederiet Finska Ångfartygs Aktiebolaget. Gissningsvis är det FÅA:s mångårige reklamchef Arnold Neumann som fattade det beslutet (läs även presentation över honom).

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!