Lennart Segerstråle

1892–1975

Lennart Segerstråle

Den kände målaren och grafikern Lennart Segerstråle blev forstmästare 1915 men ägnade sig efter 1919 åt konsten. Han studerade konst bland annat i Helsingfors och i Köpenhamn. Segerstråles främsta verk anses vara de patriotiska Finlandiafreskerna i Finlands Bank. Han tilldelades professorstiteln  1963.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!