Come to Finland by Lena Frölander-Ulf

Come to Finland by Lena Frölander-Ulf

Ursprungligen publicerad 2015
Come to Finland by Lena Frölander-Ulf

Det här ett nyskapat verk för Come to Finland. Vi tror nämligen stenhårt på att göra affischkonsten tillgänglig och attraktiv för nya generationer.

Märker ni hur Finland återigen – med reseaffischens hjälp – lockar turister med glamour och glädjetjut från paradiset?

Konstnären berättar: Det är årstidernas växlingar som gör Finland speciellt för mig. Därför ville jag i mina affischer visa vår och höst (den andra affischen publiceras senare), när träd och buskar är nakna och bildar grafiska mönster i svart och grått.

När jag började arbeta som illustratör gjorde jag bland annat en serie fåglar som jag kallade ”Odd Birds”. Jag tänker ibland att Finland är fullt av lite udda karaktärer, så det kändes naturligt att befolka mina affischer med just sådana lite udda och melankoliska fåglar.

Bekanta dig med över 200 klassiska finländska reseaffischer och konstnärerna bakom dem genom att läsa den digitala versionen av Come to Finland-boken! Boken finns i tre olika versioner: på engelska, franska och tyska (den finsk-svenska är slutsåld). Efter att ha njutit av affischerna och berättelserna en stund är sannolikheten stor att du vill beställa ett eget exemplar av detta storverk.

MÅSTE HA DEN! MÅSTE LÄSA DEN!